Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σαλταγιάννη Ελένη

19/01/2016
Τηλ.: 2431351168
Email: xrsakel@trikalacity.gr