Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σαλταγιάννη Ελένη

Τηλ.: 2431351168
Email: esalt@trikalacity.gr