Δήμος Τρικκαίων

Σαπουνάς Αχιλλέας

Τηλ.: 2431076611-12