Δήμος Τρικκαίων

Σαργιώτη Θεοδώρα

Τηλ.: 2431063230