Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σαργιώτη Θεοδώρα

Τηλ.: 2431063226
Email: tsar@trikalacity.gr