Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σέρμπη Λαμπρινή

Τηλ.: 2431352420
Email: lsermpi@trikalacity.gr