Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιμίτας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351556
Email: ksim@trikalacity.gr