Δήμος Τρικκαίων

Σιμίτας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351556