Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη

Τηλ.: 2431351175
Email: esim@trikalacity.gr