Δήμος Τρικκαίων

Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη

Τηλ.: 2431351175