Δήμος Τρικκαίων

Σιώμος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351257