Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιούγας Γεώργιος

Τηλ.: 2431063242
Email: gsiougas@trikalacity.gr