Δήμος Τρικκαίων

Σιούγας Γεώργιος

Τηλ.: 2431063244