Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιούτας Γρηγόριος

Τηλ.: 24310 20000, 25313 51 295
Email: gsioutas@trikalacity.gr