Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιούτας Γρηγόριος

Τηλ.: 2431063216, 63219-23700
Email: gsioutas@trikalacity.gr