Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιούλας Ιωάννης

Τηλ.: 2431353556
Fax: 2431353553