Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σιούλας Ιωάννης

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: isioulas@trikalacity.gr