Δήμος Τρικκαίων

Σκρέκα Χρυσάνθη

Τηλ.: 2431046202