Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σκρέκα Πολυτίμη

19/01/2016
Τηλ.: 2431351160
Email: poly@trikalacity.gr