Δήμος Τρικκαίων

Σκρέκα Πολυτίμη

Τηλ.: 2431351160