Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σκρέκα Πολυτίμη

Τηλ.: 2431351160
Email: poly@trikalacity.gr