Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σμετοπούλου Διαμάντα

Τηλ.: 2431077835
Email: d.smet@trikalacity.gr