Δήμος Τρικκαίων

Σμετοπούλου Διαμάντα

Τηλ.: 2431077835, 2431351160