Δήμος Τρικκαίων

Σόφου Αθανασία

Τηλ.: 24310 20000, 25313 51 295