Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σούλιος Σταύρος

Τηλ.: 2431063203
Email: soulios@trikalacity.gr