Δήμος Τρικκαίων

Σουλιώτης Νικόλαος

Τηλ.: 2431076611-2