Δήμος Τρικκαίων

Σπάχος Βασίλειος

Τηλ.: 2431351132