Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σπάχος Βασίλειος

22/01/2016
Τηλ.: 2431351132
Email: bspaxos@trikalacity.gr