Δήμος Τρικκαίων

Στάμος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076618