Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Σταμούλης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431063218
Email: stamoulis@trikalacity.gr