Δήμος Τρικκαίων

Σταμούλης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431063218