Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Στασαρέκος Κωνσταντίνος

23/01/2016
Τηλ.: 2431351235
Email: pr.poleo@trikalacity.gr