Δήμος Τρικκαίων

Στασαρέκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351235