Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Στασαρέκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351235
Email: pr.poleo@trikalacity.gr