Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Στεργίου Δήμητρα

Τηλ.: 2431063210
Email: dstergiou@trikalacity.gr