Δήμος Τρικκαίων

Στεργίου Δήμητρα

Τηλ.: 2431063210