Δήμος Τρικκαίων

Στραπάτσας Στέφανος

Τηλ.: 24310 75110