Δήμος Τρικκαίων

Στράτος Κων/νος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553