Δήμος Τρικκαίων

Τάλης Γεώργιος

Τηλ.: 24317 76611