Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τασιοπούλου Καλλιόπη

Τηλ.: 24310 74848
Email: ktasiopoulou@trikalacity.gr