Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ταταέτης Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351277
Email: atataetis@trikalacity.gr