Δήμος Τρικκαίων

Ταταέτης Αθανάσιος

Τηλ.: 24313 51 245
Fax: 24313 51 248