Δήμος Τρικκαίων

Τοπαλίδης Αναστάσιος

Τηλ.: 2431076611-12