Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τουρτούνη-Χειράκη Άννα

Τηλ.: 2431063211
Email: atou@trikalacity.gr