Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τριανταφύλλου Αργυρή

Τηλ.: 2431046127
Email: atriant@trikalacity.gr