Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τριζώνη Ευαγγελία

Τηλ.: 24313 51 275
Email: etrizoni@trikalacity.gr