Δήμος Τρικκαίων

Τριζώνη Ευαγγελία

Τηλ.: 24313 51 275