Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσαλκιτζόγλου Μαρία

23/01/2016
Τηλ.: 2431351229
Email: mtsal@trikalacity.gr