Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσαλκιτζόγλου Μαρία

Τηλ.: 2431351229
Email: mtsal@trikalacity.gr