Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσαπάλα Φανή

Τηλ.: 2431063230
Email: tsapala@trikalacity.gr