Δήμος Τρικκαίων

Τσαραπατσάνης Αλέξανδρος

Τηλ.: 2431076618