Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσέκλημα Αθηνά

Τηλ.: 2431351163
Email: atseklima@trikalacity.gr