Δήμος Τρικκαίων

Τσεκούρα Πατρούλα

Τηλ.: 24310 75110