Δήμος Τρικκαίων

Τσέλιου Ελένη

Τηλ.: 24313 52 420