Δήμος Τρικκαίων

Τσιαφίτσας Αχιλλέας

Τηλ.: 2431076611-2