Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιάμη Παρασκευή

Τηλ.: 2431063214
Email: ptsiami@trikalacity.gr