Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιάντας Νίκoλαος

Τηλ.: 24310 76620, 24313 53 576