Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιαπράκα Δήμητρα

Τηλ.: 2431351208
Email: dtsiapraka@trikalacity.gr , dtsiapraka@gmail.com