Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσίμπα-Λεμονή Παρασκευή

Τηλ.: 2431351126
Email: vlemoni@trikalacity.gr