Δήμος Τρικκαίων

Τσίμπα-Λεμονή Παρασκευή

Τηλ.: 2431351126