Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιμπλή Ιωάννα

Τηλ.: 2431351163
Email: i.tsibli@trikalacity.gr