Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιγάρα Αικατερίνη

Τηλ.: 2431352524
Email: ktsigara@trikalacity.gr