Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιγαρίδα Ανδριανή

Τηλ.: 2431351262
Email: ats@trikalacity.gr