Δήμος Τρικκαίων

Τσιγαρίδα Ανδριανή

Τηλ.: 2431351262