Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσίκου Φωτεινή

Τηλ.: 2431351123
Email: ftsikou@trikalacity.gr