Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιορλίδα Βασιλική

Τηλ.: 2431351111
Email: vts@trikalacity.gr