Δήμος Τρικκαίων

Τσιορλίδα Βασιλική

Τηλ.: 2431351111