Δήμος Τρικκαίων

Τσιουρής Ευθύμιος

Τηλ.: 2431076611-12