Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιούτσια Μαρία

Τηλ.: 2431053566
Email: ts.maria@trikalacity.gr