Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιτσικά Σοφία

Τηλ.: 2431351205
Email: tsitsika@trikalacity.gr