Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιτσικά Σοφία

Τηλ.: 2431351233
Email: tsitsika@trikalacity.gr