Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τσιβίκης Αχιλλεύς

Τηλ.: 2431351235
Email: atsiv@trikalacity.gr