Δήμος Τρικκαίων

Τσιβίκης Αχιλλεύς

Τηλ.: 2431351235